Under Oppstart

Denne siden bærer fortsatt preg av å være under oppstart og den endelige layouten er ikke helt på plass enda men vi håper å få alt på plass snart.  Da kan vi dele våre hageerfaringer med alle hageinteresserte og forhåpentligvis både komme med og få gode tips.
Vi flyttet inn i nytt hus med helt ny hage i 2015 så det er mye å ta tak i, og det er en stor kontrast i forhold til den store og flotte hagen vi flyttet fra.

Les vår blog

LOL

Man skal dyrke sin hage.                                                                                                                            
Voltaire